Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Adese A.Ş. site ve uzantılarında yer alan herhangi bir bilgiyi, önceden herhangi bir bildirim yapılmasına gerek olmaksızın, tamamen kendi takdirinde olarak değiştirme, herhangi bir bilgiyi ekleme veya çıkartma, siteyi yenileme, geliştirme ve sair sebeplerle sitenin çalışmasını geçici bir süreyle askıya alma veya tamamen durdurma hakkını saklı tutmaktadır. Adese A.Ş. tarafından sitede yapılan herhangi bir değişiklik, yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe girmiş olarak kabul edilecektir.

Sitede yer alan her tür bilgi, resim, metin, görsel, veri, veritabanı, ses ve diğer her tür unsur “İçerik(ler)”, sadece kişisel kullanım için olup, hiçbir şekilde ticari ve sair amaçlarla kullanılamaz. Site, herkese açık olup, sitede yer alan bilgiler, görseller ve içerikler Adese A.Ş. nin önceden yazılı izni alınmaksızın, kısmen veya tamamen kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, üçüncü kişilerin kullanımına sunulamaz, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz ya da iltibasa neden olacak şekilde benzerleri oluşturulamaz. Web sitesi ve içeriğine ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet Adese A.Ş. ye ait olup, ilgili fikri ve sınai mülkiyet hakları ve her tür ilgili yasal düzenleme çerçevesinde korunmaktadır. Web sitesi ve içeriğine dair işleme, çoğaltma, yayma ve umuma arz dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm mali hakların izinsiz olarak kullanılması, ilgili fikri ve sınai hakların ihlali anlamına gelir.

 
Kullanıcı, siteyi kullanırken Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, sınai hakların korunmasına ilişkin kanun hükmünde kararnameler ile yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine ve ileride yürürlüğe girebilecek mevzuat hükümlerine ve Adese A.Ş.’nin işbu şartlar dahil her tür kural ve bildirimlerine uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu düzenlemelere aykırı olarak sitenin kullanılmasından dolayı, doğabilecek her tür idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kullanıcıya ait olup, Adese A.Ş. bu sebeple uğrayabileceği tüm zararını kullanıcıya rücu edebilecektir. Kullanıcı, bu kapsamda, sitenin herhangi bir bölümü, uzantısı veya site ile ilgili ağ, sunuculara, hacking ve sair yasal olmayan yollarla herhangi bir şekilde yetkisiz olarak erişmeyeceğini ve site kapsamındaki herhangi bir güvenlik önlemi ihlal etmeyeceğini kabul eder. 


Kullanıcı tarafından, üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet ve sair hakların ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda, Adese A.Ş.’nin herhangi bir üçüncü kişi talebi, kamu kurum ve kuruluşlarınca hukuksal ve/veya idari bir yaptırımla, cezayla ve/veya taleple karşı karşıya kalması ve/veya herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde, Adese A.Ş. diğer hakları saklı kalmak kaydıyla zararlarını kullanıcıya rücu edebilecektir. Bu halde, Adese A.Ş. ilgili kullanıcının siteye erişimini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın engelleme hakkını saklı tutar. 

Siteye girilmesi, sitede yer alan içerik ve bilgilerin kullanılmasından dolayı ortaya çıkabileceği doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarardan Adese A.Ş. sorumlu değildir. Site ile site kapsamındaki içerik ve bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği, eksiksizliği, kesintisizliğine dair herhangi bir garantide bulunmamaktadır.

Adese A.Ş. sitenin virüs, trojan ve benzeri zararlı mekanizmalardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almış olmakla birlikte, sitenin herhangi bir hata olmaksızın ve/veya kesintisiz çalışacağını ya da sitenin veya uzantılarının, virüs ya da sair zararlı mekanizmaları içermeyeceğini garanti etmemektedir. Sitenin kullanımına ilişkin nihai güvenliği sağlamak üzere kullanıcı, kendi koruma sistemini temin etmekten ve gerekli korumayı sağlamaktan sorumludur. 

Adese A.Ş. dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC. A.Ş.